Aydınlatma Metni

İnternet Sitemizi Ziyaretiniz Sırasında İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla tazeyerim.com tarafından hazırlanmıştır.

 

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz durumunda işlenecek olan kişisel verileriniz şunlardır:

                                     

Veri Kategorileri

Veri Tipleri

İşlem Güvenliği Verisi

İnternet sitesi giriş-çıkış saatiniz, IP numaranız, trafik bilgileriniz

Pazarlama Verisi

Kullanmamıza izin verdiğiniz işlevsel ve analitik çerezler vasıtasıyla topladığımız bilgiler

Müşteri İşlem Verisi

Canlı destek sekmemizi kullanmanız halinde mesaj içerikleriniz

 

 

Kişisel verileriniz yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı hukuki yükümlülükleri yerine getirme, sizlere canlı destek sunabilmek, pazarlama faaliyetlerimizin etkinliğin artırabilmek, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini amaçlarıyla işlenmektedir.  

 

Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir ve sadece hukuki uyuşmazlıklarda ilgili yargı merciler ve yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır.

 

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” Madde 5’e göre, OSB Kayseri adresine yazılı olarak gönderebilir veya info@kopisgarden.com e-posta adresine iletebilirsiniz.