Kopisgarden Kayseri'de Kaliteli Rattan Mobilyası & Salıncak İmalatında Uzman Firma

Aydınlatma ve Rıza Metni

Aydınlatma Ve Rıza Metni
Firma olarak müşterimizin kişiler verilerini korumak adına 6698 sayılı kişileri koruma kanunu kapsamı adı altında verilerinizi korumakla sorumluyuz. 

Aydınlatma metni ve söz konusu kanun kapsamı altında kişisel veriler işlenir ve ilgili tüm aydınlatmalar hedeflenir. 

Kişisel verileri saklamak firmanın çalışmalarını tam olarak yapması için gerekli olup, ilgili süreçlerin yürütülmesi adına çok önemli olmaktadır.

Ticari tüm işlemler için de bu süreç oldukça önemlidir. Sözleşmenin sizin zarar görmemeniz adına da oldukça önemli olduğun unutmayınız. 

İş birimleri çalışmalar gerçekleştirir ve bu da oldukça önemlidir.

Tüm bunların yanında iş sürecinin devamı  firmanın ticari veya iş aşamasının planlanması, acra aşaması, firma yada firma ile ilişiği bulunan şahısların teknik, ticari, ve iş güvenliği temini için kişiler veri oluşturma ve bu amaç çerçevesinde oluşur ve işlenir. 

Kişisel verilerin saklanması ve işlenmesi ile alakalı tüm bilgiler 6698 sayılı kanunca güvence altına alınır korunur ve alakalı politikaya ulaşılır.

Müşterilere Ait Kişisel Veri Aktarımı
Açık bir biçimde rıza metni oluşturulur ve işlenmek amaçlı rıza metinlerinde yer alır.

Müşteri bilgileri firma tarafından alınır saklanır. 

Bu şekilde iş birimlerinde yapılacak olan işlemler ve süreç firma tarafından yürütülür. 

Firmanın oluşturacağı ticari tüm faaliyetler için iş birimleri tarafınca gerektiği şekilde çalışmaların gerçekleşmesi ve bunlara bağlı olarak tüm iş sürecinin yönetilmesi firmanın ticari ya da iş stratejilerinin bir plan dahilinde ve icrası konuları da aktiviteler de planlanarak icra surecide dahil olmak üzere tedarikçi, icra da dahil edilerek kamu ve kurum kuruluşları tüm bunları özel kuruluşlar ile açıkça paylaşır.

Tüm kişiler veriler müşterilerden direk elektronik olmak üzere toplanır. 

Hukuki açıdan da önemli olan ve bu amaçla toplanan veriler aydınlatma metni ve rıza metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenip aktarılır. 

Kanunen 11. Maddeye dayanarak verilerin sahipleri bu verilerin sadece sitenin kullanımı adı altında olup olmadığını başkaları ile paylaşıp paylaşmadıklarını öğrenme hakkına sahiptirler. 

İşlenip işlenmediğini de aynı şekilde öğrenme hakları vardır. Verilerin amaca bağlı kalıp kalmama durumu da araştırılır.

6698 sayılı kanuna göre söz konusu olan tüm hakların kullanımına bağlı olarak kişisel veriler işlenip koruma altına alınıp tüm politikalar belirlenmiş yöntemlerle iletimi sağlanır.